Remiss: Remissyttrande: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning

År: 
2022
Datum: 
2022-01-04
FF dnr: 
2021/41
Mottagare: 
Finansinspektionen
Mottagare dnr: 
Fi 2021-23120
Rubrik: 
Remissyttrande: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning