Remiss: Remissyttrande: EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk – några förtydliganden